Welke kansen biedt de energiemarkt voor uw bedrijf?

Op dit moment verandert niet alleen de wetgeving op gebied van energiebesparing in een rap tempo, ook de mogelijkheden voor reductie van energieverbruik nemen enorm toe. Om klanten en relaties te informeren over alle kansen die de energiemarkt biedt, sloegen BMD Advies Zuid-Nederland en Encon de handen ineen voor een seminar op 22 oktober a.s.

Tussen 15.00-19.00 uur wordt u geïnformeerd over de veranderende wetgeving, duurzame technologieën en hernieuwbare energie. Ook komt aan de orde hoe u ervoor kunt zorgen dat leveranciers gemaakte afspraken en gewekte verwachtingen nakomen en waarmaken. Het seminar wordt gehouden op het kantoor van BMD Advies Zuid-Nederland te Tilburg.

Presentaties

 1. Inloop

 2. Opening

 3. Kansen benutten op de energiemarkt
  De inkoop van energie is een tijdrovende, complexe en specialistische aangelegenheid. BMD Advies heeft hiervoor de juiste expertise in huis en we volgen de energiemarkt dagelijks nauwlettend. Om uw inkoopstrategie te bepalen en de kostenvoordelen van slim inkopen te laten ervaren, deelt BMD Advies graag deze kennis en ervaring met u. Ook gaat u naar huis met een aantal praktische tips waarmee direct kosten kunnen worden verlaagd.

 4. Energie audits: kansen benutten of een noodzakelijk kwaad?
  Of u nu energie wilt besparen uit eigen beweging of vanuit een wettelijke verplichting, altijd is het dan nodig om een goed inzicht te hebben in de energiestromen binnen uw bedrijf. Met energiebesparingsmaatregelen worden ook vaak de operationele kosten verlaagd, het comfort verbeterd en de CO2-footprint verkleind. Ten slotte voldoet u ook nog eens aan de wettelijke eisen. Mooi meegenomen toch. Graag informeert BMD Advies u over de wettelijke verplichtingen (Energy Efficiency Directive ) maar ook over de kansen van energiebesparingen.

 5. Pauze

 6. Stappenplan voor projectmatige aanpak energiebesparing
  Encon reikt, als specialist in de projectmatige benadering, handvatten aan op welke wijze kansen daadwerkelijk worden omgezet in tastbare projecten. Het stopt niet bij een advies, daar begint het pas. Kansen vertalen naar projecten geeft transparantie in de budgetten en terugverdientijden. Door de aanpak van Encon komen deze projecten ook daadwerkelijk van de grond.

 7. Handvatten keuzes maken in duurzame energie
  Encon is inmiddels een vooraanstaande partij in Nederland op het vlak van ontwerpen, aanbesteden en begeleiden van duurzame energieprojecten. De ervaring van wind, maar met name van zonne (PV) systemen komt aan de orde. Encon is geen leverancier en ontwerpt een optimaal systeem met de hoogste kwaliteit. Deze aanpak resulteert in kostenbesparing en een hoge bedrijfszekerheid.

 8. Sluiting en borrel

Route

Dr. Hub van Doorneweg 89
5026 RB Tilburg